Hiển thị tất cả 4 kết quả

Diện tích: 75m2, Thiết kế: 35 triệu, Thi công: 489 triệu

Diện tích: 75m2, Thiết kế: 48 triệu, Thi công: 410 triệu

Diện tích: 75m2, Thiết kế: 48 triệu, Thi công: 410 triệu

Diện tích: 90m2, Thiết kế: 60 triệu, Thi công: 420 triệu

0942.443.000

Tư vấn miễn phí

Gọi ngay